Stretnutie na Cihs-nástroj v Šanghaji

Ukážeme vám najväčšie prekvapenie pri inštalácii závitovej vložky;

Jedná sa o jediný a najpokročilejší CNC inštalačný závit vložený stroj;

Dúfam, že sa na ňom zaujíma a s plodnými výsledkami na výstave!